เทคนิคการฟัง ครบทั้ง 4พาร์ท

26 สิงหาคม 2019

Google+
Line

ฟังเทคนิคบ่อยๆให้ขึ้นใจ เวลาฟังจริงๆเราจะได้จับประเด็นได้ถูกจุดครับ

เทคนิคการฟังพาร์ท 1-2


เทคนิคการฟัง พาร์ท 3-4


Google+
Line

บทความที่เกี่ยวข้อง

คอร์สเรียน